VPN utan loggar

Vanliga frågor om VPN utan loggar

Vad innebär "loggning" i samband med VPN-tjänster?

Varför är det viktigt att välja en loggfri VPN-tjänst?

Sparar VPN-tjänsterna verkligen innga loggar?